Flere og flere vil analysere drikkevannet sitt i Nordland