Ove satser på nytt: – Vi skal være noe helt unikt for Bodø