De som bor her skal teste smartløsninger

Hvis bystyret er enig, blir et område i Bodø sentrum pilotområde for Smart Bodø. Her kan man for eksempel teste sensorer som varsler bilister i nærheten om når det er ledige parkeringsplasser.