Stipender, mentorordninger, jobbgaranti. Ingeniørstudentene ved HiN i Bodø  blir båret på gullstol gjennom studietiden.

Stor mangel

Det er stor mangel på arbeidskraft innen IT, både i Nordland og resten av landet. Derfor var næringslivet i Bodø sjeleglade da det endelig ble gitt klarsignal til en fullverdig ingeniørutdanning ved Høgskolen i Narvik (HiN), avdeling Bodø. Og de strekker seg langt for at studentene skal trives, gjennomføre og ikke minst bli i byen.
– Tidligere, da ansatte flyttet, opprettet vi avdelingskontor der de bosatte seg, forteller Frode Børli, Seria-gründer.
 

Jobbgaranti

Fullt så krise er det ikke lenger, men likevel; verken Seria, Dips, Itet tar ingeniørstudiet og -studentene for gitt.
– Stipend, sommerjobb og jobbgaranti etter endte studier, og utstyr, ramser Gunn Pettersen, personalsjef i Dips opp, som eksempler på tiltak som skal sørge for ung og kompetent arbeidskraft til helseteknologibedriften.

Unikt tilbud

Studentene er en godtepose, næringslivet søtsugne.
– Det faglige tilbudet er unikt. Vi får hver vår mentor som hjelper oss å sette teori ut i praksis, en sparringspartner gjennom studietiden, beskriver Magnus Finvik, som studerer datateknikk og er leder av studentforeningen HiN@Bodø.
– En bekjent av med ved NTNU forteller at studiene der består av forelesninger og innleveringer, ingenting annet. Her er vi mer aktive i undervisningen, dagene mer levende fordi vi har gjesteforelesere fra næringslivet som setter ting i sammenheng, sier student Jim Frode Nilsen.
Trine Lise Forsa går elkraft på tredjeåret, og er grønn av misunnelse på sine medstudenter.
– Jeg er stolt over hva de har fått til, men veldig misunnelig, spesielt på mentorordningen, innrømmer hun.

Rekruttering

Det er ingenting som tyder på at behovet for teknologisk arbeidskraft vil bli minre i årene som kommer.
– Derfor er vi til stede på alt som er av utdanningsmesser og nettverkskonferanser landet rundt for å spre informasjon om hvem vi er og hva vi kan tilby. Men aller helst vil vi ha lokal arbeidskraft, sier Stian Sørensen, HR-sjef i Itet.
Næringslivet jobber også sammen om et rekrutteringsprosjekt, «RecruIT», koordinert av Tom Steffensen i IT-Forum.

Flere burde til Bodø

Høgskolelektor ved HiN, campus Bodø, Helge Fredriksen er svært stolt over det tilbudet de kan gi eksisterende og kommende studenter.
– Jeg tør påstå at ingen annen utdanningsinstitusjon i hele landet kan gi ingeniørstudenter et bedre tilbud enn vi. Samarbeidet mellom akademia, næringsliv og studenter er unikt og flere burde se til Bodø, mener han.
Førstelektor ved HiN, Asbjørn Danielsen, synes det er bra at det kjempes om studentene:
– Det skulle bare mangle at næringslivet slår ring om studentene, slik at tilbudet ikke forsvinner.
Søknadsfristen for høyere utdanning er 15. april.

Sponser studentlab

Gjennom SNN-fondet, har HiN, campus Bodø, fått tildelt 200.000 kroner til å bygge opp en ny studentlab. Målet? At studentene skal få brynet seg på morgendagens teknologi og trives enda bedre.
– SNN gir penger til utviklingsprosjekter i landsdelen, og et så unikt samarbeid mellom næringsliv og skole, kommer godt inn under denne kategorien, sier Kristian Haubakk, banksjef i SNN.
 

Førstelektor Asbjørn Danielsen var i Bodø denne uka for å gi tips og råd til hvordan en slik lab skal bygges opp. Han understreker at en teknologilab ikke bare koster å etablere, men også krever stadige oppgraderinger for å holde tritt med utviklingen innen datateknikk.
Dips, Itet og Studentsamskipnaden har også lagt i penger for å bygge opp den nye studentlaben. Paradokset er at UiN ikke har plass til den.
– Men det håper jeg løser seg, sier høgskolelektor Helge Fredriksen optimistisk.