Spent: Annelise Bolland er byplansjef og er svært spent på om omforminga av Bodø sentrum svarer til forventningene, både når det gjelder næring, handel og kultur.
Tom Melby

2019 blir litt ekstra spennende for Annelise: - Dette året blir syretesten på om omforminga av sentrum blir vellykka

I løpet av året får byplansjefen i Bodø kommune svaret på om satsingene i sentrum vil gi ønsket gevinst
Publisert