Sydenfly fra Bodø er innstilt: – Det blir en trist beskjed å gi til barnebarna