Kommunen har gravd her i to år - nå er prosjektet omsider ferdig