Nyvinningen kan bli en revolusjon for Bodøs næringsliv

Nå har Bodø en såkalt «main deck loader», som kan brukes på de største flyene i markedet.