Den nye flyplassen blir like stor som i dag

Av

- Noen av oss ønsket oss øverste hylle, men det ble for dyrt, sa rådmann Rolf Kåre Jensen da formannskapet behandlet skissene for nye Bodø lufthavn.

DEL

Avinors styre har fått presentert skisseprosjektet og stilt seg bak det anbefalte alternativet for ny lufthavn i Bodø. Det innebærer en ny flyplass omtrent på dagens størrelse. Et enstemmig formannskap stilte seg bak det samme alternativet da de behandlet saken 29. august.

- Vi bygger ikke for å øke kapasiteten, men fordi lufthavna må flyttes, sa konserndirektør Stine Ramstad Westby i Avinor.

- Det blir en fullgod løsning og en topp moderne flyplass, sa Ramstad Westby da hun presenterte skissen for formannskapet. Det har vært stilt spørsmål ved muligheten til å ta ned cargofly på den nye flyplassen. Skulle man lagt til rette for å ta ned de aller største flyene, ville man trengt lenger taksebane - og kostnaden ville blitt en milliard kroner dyrere.

Konserndirektør Stine Ramstad Westbyi Avinor mener det alternativet de går i nn for, vil gi Bodø en fullgod løsning.

Konserndirektør Stine Ramstad Westbyi Avinor mener det alternativet de går i nn for, vil gi Bodø en fullgod løsning.

- Alt dere drømmer om

Det valget som som Avinor går inn for, og som formannskapet ga sin tilslutning til, er kostnadsberegnet til 5,8 milliarder kroner. Beløpet er eksklusiv opprydding av forurensning og riving av eksiterende bygg/infrastruktur, byggelånsrenter, adkomstløsning, kostnader for eksterne aktører og eiendomsanskaffelse.

- Med det alternativet vi anbefaler kan dere ta ned alt dere kan drømme om - Dreamlinere og forsvarets største fly. Og blir det behov for det, kan det legges til rette for cargo senere, sa Ramstad Westby. Den nye terminalen blir bare litt større enn dagens.

Kan bygges ut

- Men mens dagens terminalbygning er rund, skal den nye bygges avlang slik at den kan bygges på om det er behov for det. Også taksebanen kan forlenges, sa Ramstad Westby.

Flyplassen bygges for et 20 årsperspektiv. Dagens har tre broer, den nye vil ha fire, kanskje fem. Flyplassen vil ha en totalkapasitet på 2,5 millioner passasjerer i året, og ha mulighet for utvidelse til 4 millioner i et 50 års perspektiv. Dimensjonerende antall passasjerer er 690/730 (avgang/ankomst) for innland og 380/380 (store fly) på utland.  Det er tatt med etablering av 750 parkeringsplasser.

- Bygge mindre?

- Her er ingen diskusjon om vi kanskje skal bygge litt mindre. Er det behov for dette? Det dreier seg jo også om økonomi, sa Svein Olsen (Rødt) da formannskapet diskuterte saken.

- Vi har ikke til hensikt å øke kapasiteten i dette prosjektet i det hele tatt. Utgangspuktet er at vi skal dekke dagens behov. Men vi må ta hensyn til at vi kan ta imot eventuelt økende trafikk, sa Stine Ramstad Westby. 

- Dette er svære greier. Jeg er rimelig stolt over at vi er kommet dit vi er i dag, sa Grethe Fjærvoll (H), men la til at man godt kunne ønsket seg det dyreste og sikret seg med tanke på goddsfrakt.

- Noen av oss ønsket oss øverste hylle, Men det ble for dyrt, sa rådmann Rolf Kåre Jensen.

- Milepæl

Ramstad Westby sier at Avinors valg av skisseprosjekt er enda en milepæl på veien mot ny flyplass.

- Vi er glad for å kunne legge frem Avinors utredning av utbyggingsalternativene for flyttingen av lufthavnen 1 km sørvest for dagens lufthavn i Bodø. Det er et stort og grundig arbeid som ligger bak anbefalingen, sier hun.

Nå starter Avinor den delen av forprosjektet som ikke er avhengig av hvilket alternativ Samferdselsdepartementet til slutt ender på. Det skjer trolig i løpet av høsten. Forprosjektet vil etter planen være ferdig neste år.

Tidligere ble det sagt at flyplassen skulle stå ferdig til 2025, nå sies det 2024-2026. Prosessen er et halvår forsinket, hovedsakelig på grunn av at det har tatt tid å avklare kommunens del av finansieringen.

Artikkeltags