Etter klager fra naboer så politiet seg nødt til å stenge russecampen i Mørkvedbukta like før midnatt.

Klokken 23.50 kom de siste tonene ut fra musikkanlegget.

Før helgen advarte politiet deltakere i campen mot støyen - og truet med å beslaglegge lydanlegget.

Det var omlag 20-25 personer tilstede da politiet stengte ned russecampen.