Antyder at Bypakke 2 blir sendt tilbake uten godkjennelse

- Regjeringen kan ikke sitte og se på, og akseptere, at lokalpolitikere bruker bompenger som finansiering, ukritisk, sier statssekretær Allan Ellingsen (Frp).