Rådmannen foreslår retrett etter stillinger ble strøket

Stillingene for de to som koordinerer det frivillige arbeidet på sykehjemmene i Bodø ble strøket i budsjettet. Nå foreslår rådmannen retrett.