Bodø kommune får 35-40 millioner i ekstra skatteinntekter