I en pressemelding fra Transportkomiteen heter det at det er enstemmig vedtatt å flytte Bodø lufthavn for å realisere store arealer til framtidig byutvikling. Vedtaket ble gjort 4. desember.

- Komiteen viser til Nasjonal transportplan 2018–2029 hvor Stortinget enstemmig ga tilslutning til flytting av Bodø lufthavn for å realisere store arealer til fremtidig byutvikling.

Videre heter det: Staten vil gå i dialog med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om lokale bidrag til prosjektet, herunder lokale myndigheters rolle i eiendomsutviklingen av eksisterende lufthavnarealer.

- Komiteen viser til at kommuneloven har begrensninger for kommunalt låneopptak og medfinansiering, og videre at overtakelsen av så store arealer vil være utfordrende i en mellomperiode for Bodø kommune. På denne bakgrunn ber komiteen om at regjeringen arbeider videre med en løsning som kan sikre det lokale bidraget til prosjektet.

Ordfører Ida Pinnerød sier hun er fornøyd med komiteens vedtak.

- Her har vi i Bodø fått gjennomslag i komiteen for vårt syn og det har vært samarbeidet godt mellom alle partier.