- Vi vil frede skolestrukturen i Bodø kommune

DEL

– Rådmannens budsjett har flere viktige satsingsområder både innenfor helse- og omsorg og på barn og unge. Dette støtter vi fullt ut.

Det skriver Bodø Arbeiderpartiet, Bodø SV og Bodø Sp i en felles pressemelding.

De understreker at de økonomiske utsiktene for kommunen er krevende, men håndterlige.

– Vi må tilpasse tjenestetilbudet til den økonomien vi har til enhver tid. I mars 2018 vedtok bystyret at dagens skolestruktur skal bestå. Dette ble enstemmig vedtatt og vi står fortsatt ved dette.

I Rådmannens budsjett legges det opp til endringer i skolestrukturen og en del nedtrekk i tilbudet til våre barn og unge. Bodø Arbeiderparti, Bodø SV og Bodø Senterparti vil allerede nå klargjøre at for vår del er det uaktuelt å endre skolestrukturen, samt redusere andre tilbud for barn og unge. For oss er det svært viktig at innbyggerne i hele kommunen har gode skoler og gode tilbud nært der de bor, heter det videre i pressemeldingen.

Artikkeltags