Slik kan nye riksvei 80 bli: – Ikke nødvendig med tre felt