Etterslep på 190 millioner kroner på asfaltveier i Bodø: – Flere av gang- og sykkelveiene er direkte farlige

En ny rapport fastslår at de kommunale veiene i Bodø har et stort vedlikeholdsetterslep og investeringsbehov.

Artikkeltags