1100 gikk til topps i Bodø

1100 personer hadde kjøpt billett til årets toppturer i Bodø. En liten bedring fra i fjor, men langt unna rekordåret 2009.