Nå har alle sykehjemmene i Bodø fått en viktig sertifisering

Fra venstre: Ann Kristin Johnsen (Stadiontunet), Unny Nome Sivertsen (Furumoen), Trond Einar Skårn (Sølvsuper), Vidar Øyen (Hovdejordet og Vollsletta), Ida Pinnerød (ordfører), Elsa Kommedal (Mørkved), Ida Røg Tjeldberg (Sentrum), Kirsten Willumsen (institusjonsleder Helse- og omsorgsavdelingen) og Åse Bente Mikkelborg (livsgledekonsulent). Foto: Aleksander Ramberg

Fra venstre: Ann Kristin Johnsen (Stadiontunet), Unny Nome Sivertsen (Furumoen), Trond Einar Skårn (Sølvsuper), Vidar Øyen (Hovdejordet og Vollsletta), Ida Pinnerød (ordfører), Elsa Kommedal (Mørkved), Ida Røg Tjeldberg (Sentrum), Kirsten Willumsen (institusjonsleder Helse- og omsorgsavdelingen) og Åse Bente Mikkelborg (livsgledekonsulent). Foto: Aleksander Ramberg

Artikkelen er over 1 år gammel

Denne uken ble det markert at alle sykehjemmene i Bodø er Livsglede-sertifisert.

DEL

Onsdag deltok ordføreren på markeringen på Sølvsuper helse- og velferdssenter i anledning at samtlige sykehjem (langtidsinstitusjoner) i Bodø kommune er blitt Livsglede-sertifiserte. Det skriver Bodø kommune i en pressemelding.

Til stede var også ordfører Ida Pinnerød.

– Jeg er stolt av at Bodø er en foregangskommune på livsglede i omsorgen, sa Pinnerød, som er imponert over innsatsen som de ansatte og frivillige legger ned i dette arbeidet.

Videre sier Pinnerød at hun ikke er i tvil om at satsingen gir brukerne bedre tjenester.

Stort engasjement

Prosessen med å Livsglede-sertifisere sykehjemmene i Bodø startet for alvor i 2016. Representanter fra alle de ulike sykehjemmene deltok også på feiringen, sammen med brukere ved Sølvsuper og frivillige.

– Det er et stort arbeid som er blitt gjort og som fortsatt gjøres ved alle institusjonene, og det er et stort engasjement blant både ansatte og frivillige for å skape en god hverdag for beboerne, sier institusjonsleder Kirsten Willumsen i Helse- og omsorgsavdelingen.

Se den enkelte

Sertifiseringsordningen Livsgledehjem er i regi av stiftelsen Livsglede for eldre. Gjennom denne satsingen skal de ulike sykehjemmene skape rutiner og rytmer som gjør det enklere å tilfredsstille de kulturelle, åndelige og sosiale behovene til hver enkelt beboer

– Det handler mye om å se den enkelte; levd liv og behov i hverdagen, sier Åse Bente Mikkelborg, Livsgledekonsulent i Bodø kommune.

Pårørende og generasjonssamarbeid

Mikkelborg jobber som prosessveileder i sykehjemmene og fungerer som et bindeledd mellom sykehjemmene og stiftelsen Livsglede for eldre.

– Sykehjemmene skal planlegge og gjennomføre aktiviteter som er i tråd med beboernes egne ønsker, sier Mikkelborg og nevner ulike aktiviteter som for eksempel sang og musikk i hverdagen og å skape hyggelige rammer rundt måltidene.

– Det kan også være så enkelt som å få komme ut i frisk luft, sier Mikkelborg som også vektlegger det å ha god kontakt med pårørende.
Et annet område som trekkes fram er det gode og viktige generasjonssamarbeidet hvor barnehager og skoler gjennom samarbeidsavtaler har faste besøk i alle sykehjemmene.

Først ut

Først ut var Mørkved sykehjem og så fulgte Stadiontunet sykehjem etter, begge ble sertifiserte i 2017.

I 2018 ble også Sentrum, Hovdejordet og Vollsletta Livsglede-sertifiserte sykehjem.

I mars i år ble de to siste virksomhetene sertifiserte som Livsgledehjem; avdelingen Langbølgen på Sølvsuper og Furumoen sykehjem i Misvær. De fikk sin sertifisering henholdsvis 20. og 21. mars.

– Gode tilbakemeldinger

Virksomhetsleder Trond Einar Skårn ved Sølvsuper helse- og velferdssenter forteller om gode tilbakemeldinger både fra ansatte, men også fra pårørende og ikke minst beboerne.

– Det er svært hyggelig å få tilbakemeldinger om at dette er noe som gir en positiv opplevelse i hverdagen på institusjonen, sier Skårn og fortsetter:

– Dette er noe som gjør oss ekstra stolte.

Avdelingen Langbølgen er den eneste langtidsenheten ved Sølvsuper helse- og velferdssenter, med 21 plasser.

– Vi fokuserer på å skape gode opplevelser og et godt innhold i det daglige, og at man opplever en god kvalitet, sier Trond Einar Skårn.

Re-sertifisering hvert år

Bodø kommune var sammen med Fauske og Harstad blant de første kommunene i Nord-Norge som startet med Livsglede-sertifisering av sykehjem.

– I dag er cirka 100 sykehjem fordelt på 16 fylker sertifiserte som Livsgledehjem, sier Livsglede-konsulent Åse Bente Mikkelborg.

Hun påpeker at det å være sertifisert som Livsgledehjem forplikter, og at statusen kun varer for ett år av gangen.

– Etter ett år må man bevise at man opprettholder standarden som Livsgledehjem, og at man har videreutviklet dette arbeidet, sier Mikkelborg.

Artikkeltags