Jubeldagen : Direktør Rolf-Cato Raade under prøveforestillingen før åpningen av Stormen.

Når det stormer som verst

Publisert
DEL

Korrupsjon og kameraderi, eller konspirasjonsteorier? Spekulasjonene rundt makt-eliten i Bodøs nye kulturhus er mange og debatten fargerik. Stormen har delt byen i to, men hva var det egentlig som skjedde? 

Med bilder av Nordland på sitt vakreste og til toner av NOSO på sitt beste, åpner Stormen konserthus dørene den 14. november i fjor. I spissen for det NRK-sendte gildet står direktør Rolf-Cato Raade. Et bilde av ham med armene i været under prøveforestillingen er blitt symbolet på suksessen. 1,2 milliarder kroner har biblioteket og konserthuset kostet, men i dag er det ingen som teller penger. Stormen er uten tvil noe av det stiligste som Bodø by har å by på. I november 2007 ble idékonkurransen om nytt bibliotek og kulturhus lyst ut. Sju år senere står det ferdig. Etter fire jubelmåneder med utsolgte forestillinger og fulle hus, kommer første ripa i lakken.'

LES OGSÅ: Bodø har hatt godt av sprengladningene fra provokatøren Strøksnes

Her er Stormen-nettverket:

Mars 2015: Stavanger kulturhus mottar et krav fra Skatt Vest om tilbakebetaling av 256 millioner kroner av merverdiavgiftskompensasjon. Årsaken er at de har valgt en driftsmodell som en ESA-dom fra 2008 har skapt usikkerhet rundt. Samtidig som ESA-dommen faller, er planleggingen av det nye biblioteket og kulturhuset i Bodø så vidt i gang. Blant tingene som skal avgjøres, er nettopp driftsmodell. For å utrede mulighetene blir et konsulentselskap hyret inn. Vi skriver nå 2011. Først ut er Ernst & Young. Deretter Bedriftskompetanse AS. Nummer tre i rekken er Advokatene Lervik og Gjørtz. Sistnevntes konklusjon, som blant annet er tatt for å forsikre at ikke Bodø kulturhus kommer i samme klemma som Stavanger, vedtas av et enstemmig Bodø bystyre – som følge av en klokkeklar anbefaling fra rådmann Rolf Kåre Jensen. Likevel: Stormen driftes etter samme modell som kulturhuset i oljebyen. Hva har skjedd?

Bystyret: Stormens øverste ledelse mener de ikke har blitt godt nok informenrt av råådmann Rolf Kåre Jensen. Nå skal kontrollutvalget gjennomgå moms-saken.

Bystyret: Stormens øverste ledelse mener de ikke har blitt godt nok informenrt av råådmann Rolf Kåre Jensen. Nå skal kontrollutvalget gjennomgå moms-saken.

Jo, i et «lukket» møte, i alle fall utenfor bystyresaler og styremøter, har en liten gruppe mennesker, med styreleder Morten Christian Jakhelln og direktør Rolf-Cato Raade i spissen, bestemt seg for å sette til side bystyrevedtaket på bakgrunn av en fjerde utredning - bestilt av dem. Styret blir orientert etter at beslutningen er tatt. Men hvorfor? «Fordi det er det beste for Stormen», er svaret som blir gitt. Rådmannen har på sin side tatt en helomvending siden han overtalte bystyret til å følge anbefalingene i Lervik-rapporten. Nå støtter han endringen. Rabalderet blir stort. Saken blir tatt opp i bystyret, deretter formannskapet og tilbake til bystyret – som sender den til kontrollutvalget. Det viser seg etter hvert at politikerne faktisk har blitt orientert, i formannskapet vel å merke. Kanskje det er derfor de fleste av dem blir vesentlig spakere i sine ord og vendinger? At adjektivene som haglet over «gutteklubben grei» plutselig stilner av? Har de rett og slett ikke forstått hva orienteringen innebar? At de stilltiende har akseptert at Morten Jakhelln og co. har bestemt seg for å fravike det rådet som er gitt og vedtatt? Synes de det er litt flaut, kanskje? Når det er sagt; momslovgivning er ingen enkel materie. Heller tvert om. Kan administrasjonen utnyttet denne kompleksiteten for å unngå bystyret?

Månedene går. Gatene begynner så vidt å bli farget grønne, røde og blå, kommunevalgets farger. Momssaken er lagt på is i påvente av kontrollutvalgets konklusjon. Sommeren kommer, i alle fall ifølge kalenderen. For det er ikke så mye som minner om sommer i Bodø. I alle fall ikke før «han derre Morten Strøksnes» vier byen orkesterplass i Adresseavisen, Nordlys og Bergens Tidende. «Bodø har lenge hatt rykte på seg for å være en ganske korrupt by» er setningen som drar temperaturen opp i byen. Han viser blant annet til momssaken og mener den beviser at Stormen i realiteten styres av en vennegjeng, en «maktelite». Uttalelsene setter sinnene i kok i halve Bodø. Andre halvdelen hyller ham som en uredd stemme – i motsetning til lokalpressen. En av de argeste kritikerne er kommentator og kreativ prosjektleder Rune Nilsen i Bodø Nu. Han kan ikke se noe galt med byen, mener tvert imot at Bodø syder av positiv energi. Kommentatoren er for øvrig gift med turistsjefen i byen. Både Geir Are Jensen og Rune Nilsen krever beviser. Konkrete eksempler på at Bodø er forpestet. Jaggu får de ikke svar på tiltale.

I et sju A4-sider langt leserbrev går Strøksnes til frontalangrep på navngitte personer i Bodøs kulturmiljø. Stormen-direktør Rolf-Cato Raade og Bodø Nu-eier Geir Are Jensen blir viet desidert mest spalteplass. De to er venner. Nære venner, ifølge dem selv. For nære? Så nære at Jensen bruker Bodø Nu til å fronte sin venns agenda? Jensen har ikke villet kommentere saken – verken overfor AN eller sin egen avis. Etter ni dager kommer endelig tilsvaret. Med skarp penn går han til motangrep – med ord som våpen. «Den strøksneske metode» er herved døpt. Syltynn, løgnaktig, ryktepreget, er blant adjektivene som fyres løs.

Eksempelet på kameraderi som blir trukket fram i leserbrevet til Strøksnes, er et portrettintervju Geir Are Jensen skrev om Raade i forbindelse med åpningen av Stormen. Raade forteller i intervjuet at han har blitt tilbudt en stilling som direktør for Royal Scottish National Orchestra (RSNO), men at han takket nei. Strøksnes tror han bløffer og tar selv kontakt med orkesteret og mener å få bløffen bekreftet. Men hvorfor skal en kulturhussjef lyve om noe sånt? Raade svarer, etter fem dager, med å vise AN e-postene mellom et hodejegerbyrå i England og ham selv. Korrespondansen bekrefter at han var en foretrukket kandidat av hodejegerbyrået, men er det ensbetydende med å ha fått et faktisk jobbtilbud? På spørsmål fra AN om å få bekreftet at Raade var blant kandidatene, svarer RSNO at de verken vil bekrefte eller avkrefte. Men de fastholder nok en gang at han aldri har blitt tilbudt noen jobb hos dem. Så da får det bli opp til den enkelte leser å gjøre seg opp en mening om akkurat denne saken.

Kompiser: Sturla Hagen, Beate Tverbak og Rolf-Cato Raade. Kolleger og venner.

Kompiser: Sturla Hagen, Beate Tverbak og Rolf-Cato Raade. Kolleger og venner.

La oss holde oss i Stormen. Til direktør Rolf-Cato Raade og hans gode venn, styreleder Morten Jakhelln. Duoen jobbet sammen i Nordland Musikkfestuke, også da som styreleder og direktør. Da Stormen åpnet hadde de med seg en økonomi- og administrasjonssjef, en salgssjef og en markedssjef i ledergruppa. Her er stikkordet «hadde». Alle tre sa opp jobbene sine nesten samtidig. Rikke Waldemarsen, salgssjefen, forlot en hotelldirektørstilling i Trondheim for å jobbe i Stormen og sa opp uten å ha noe annet å gå til. – Tilfeldig, beskriver dagens Stormen-sjef. Tom Antonsen, Eirik Pettersen og Rikke Waldemarsen har ikke villet utdype det noe videre.

Tilfeldig var det neppe at Raade og Jakhellns gode venninne Beate Tverbak ble hentet inn som erstatter. Tverbak er også nestleder i styret i Nordland Musikkfestuke, som jo ofte kjemper om de samme bookingene. Stillingen i Stormen er midlertidig vel å merke. Og regelverket rundt midlertidige ansettelser er diffuse. Antakelig er ansettelsen innenfor, men ganske sikkert også et oppspill til den faste stillingen som har søknadsfrist neste fredag. Det blir spennende å se om Tverbak står på søkerlista. Og om de siste ukers spekulasjoner vil få konsekvenser for ansettelsen. Hvis hun ikke får jobben; kan det hende at Stormen da går glipp av den beste kandidaten – bare på grunn av insinuasjonene? Eller åpner det tvert imot muligheter for folk utenfor «den indre sirkel»? Fasiten får vi nok aldri. Beate Tverbak selv har fått muligheten til å kommentere, men har ikke besvart ANs henvendelser.

For å erstatte økonomisjefen, blir Grete Bang Ingebrigtsen tilsatt. Hun er gift med Odd Emil Ingebrigtsen, som igjen er nær venn av Raade. Riktignok får Raade vurdert sin habilitet i tilsettingsprosessen og blir «frikjent» av HR-sjefen i Bodø kommune. Det sier han i alle fall selv. AN har bedt om å få utlevert dokumentasjon som bekrefter dette av HR-avdelingen i kommunen, men har til nå ikke mottatt dette. Selve tilsettingen av Bang Ingebrigtsen blir også vedtatt av en jury, ikke Raade selv. Sies det i alle fall. Dette er heller ikke dokumentert, da nevnte innsynsbegjæringen ikke er besvart.  

Fanget av en stormvind: Fulle hus i Stormen har blitt regelen heller enn unntaket. Her er Carola på scenen.

Fanget av en stormvind: Fulle hus i Stormen har blitt regelen heller enn unntaket. Her er Carola på scenen.

Summa summarum: Man begynner å ane konturene av et kommunalt eid kulturhus der samtlige av de øverste lederne har svært tette bånd til hverandre, både profesjonelt og privat. Det er ikke så rart at det stilles spørsmål om bruken av reklamebyrået Big Picture, som ble hyret inn for å produsere programheftet før åpningen. Reklamebyrået eies av Beate Tverbak og mannen Even Enoksen. Paret som, blant annet ifølge Facebook, bruker mye av sin fritid sammen med Jakhelln og kona Hanne. «Oppdraget ble gitt i en travel tid i siste innspurt før åpningen av Stormen konserthus og i ettertid ser vi at dette kunne vært gjort på en annen måte», forklarer Rolf-Cato Raade. Ja vel, alle kan gjøre feil, men denne forklaringen åpner for enda et spørsmål: Har man virkelig, etter sju år med planlegging, først like før åpning innsett at man trenger et program? Enda merkeligere blir det når Sturla Hagen, konserthusansatt, i et leserbrev/støtteerklæring til Raade forklarer at Big Picture-oppdraget var et spleiselag mellom sponsorene blant annet Morten Jakhellns eget firma, og ikke kostet Stormen kommunale foretak ei krone.

Det er slett ikke uvanlig å ta snarveier når det gjelder oppdragstildeling. Ei heller å «dele opp» oppdrag slik at honoraret kommer under 100.000 kroners-grensa satt av EØS for hva som må ut på anbud. Uten at vi på noen måte antyder at dette er utbredt i Bodø kommune. Det har vi ikke belegg for å påstå, vi har nemlig ikke fått svar på innsynsbegjæringene vi har sendt til kommunen. Ivar Romundstad er opplæringsansvarlig i Fagforbundet Akershus og skriver samtidig masteroppgave om korrupsjon i kommunal sektor. Han understreker at han ikke kjenner saken i Bodø kommune fra annet enn media og uttaler seg på generelt grunnlag. «Korrupsjon og inhabilitet henger sammen. Korrupsjon dreier seg ikke nødvendigvis om penger, men også om å oppnå fordeler. Dette kan i aller høyeste grad gjelde vennskap. Uskyldige vennetjenester kan fort utvikle seg og komme ut av kontroll, noe som kan forurense virksomheten og gjøre at en ukultur «setter seg». Dersom dette har skjedd i Bodø kommune, er eneste måten å friskmelde den på å snu hver en stein og gjennomgå, avkrefte eller innrømme alle rykter».

Populær: Ordfører Ole Henrik Hjartøy har stått i spissen for mange av prosjektene som har løftet Bodø til nye høyder. Det synes på meningsmålingene.Så gjenstår det å se om ripa i Stormen-lakken får innvirkning på valget.

Populær: Ordfører Ole Henrik Hjartøy har stått i spissen for mange av prosjektene som har løftet Bodø til nye høyder. Det synes på meningsmålingene.Så gjenstår det å se om ripa i Stormen-lakken får innvirkning på valget.

Apropos Bodø kommune, som faktisk eier Stormen. Og som i siste instans er ansvarlige for at alt fra tilsettingsprosesser til anbudskonkurranser til pengebruk går rett for seg. Har de god nok kontroll på glansbildet? I så fall: hvorfor skyver rådmann Rolf Kåre Jensen byens omdømme foran seg når det antydes forhold som kan grense til korrupsjon? Og hvorfor er ordfører Ole Henrik Hjartøy stum som en østers i denne saken, bortsett fra en kort kommentar til Bodø Nu, mens han uttaler seg villig i alle andre saker? Hadde dette kun vært en konspiratorisk og medieskapt situasjon, burde det ikke være en grei sak å legge fram dokumentasjon? I lys av kommunevalget om drøye to uker, burde det ikke være i deres interesse å avkrefte usanne rykter og insinuasjoner? Svein Olsen i Rødt fastslår: Bevisbyrden og dokumentasjonsplikten ligger hos de folkevalgte.

Så til mannen bak leserbrevet, katalysatoren, Morten Andreas Strøksnes. Bosatt i Oslo, men med sterke bånd til både Bodø og Salten og uten tvil opplyst om mye av det som skjer i byen. Men hvorfor gidder han å blande seg borti hva som skjer i Bodø? Er han ei «vaktbikkje» som vil avdekke kritikkverdige forhold i byen som ikke lokaljournalistene klarer? Eller ei sladrekjerring og konspirasjonsteoretiker som jobber han på oppdrag fra noen? Litt av begge deler kanskje?

Nå må vi spole tilbake til start. Til jobben med å velge driftsmodell for Stormen. En jobb som siviløkonom Kari Nystad-Rusaanes var svært involvert i, og forberedte til behandling i formannskap og bystyre. Hun var også den eneste som fikk protokollført sin protest mot å endre driftsmodell da styret i Stormen ble orientert om dette av Morten Jakhelln. Kari Nystad-Rusaanes er gift med Ronald Nystad-Rusaanes. Morten Strøksnes er blant parets beste venner og var forlover i bryllupet deres. Han spiller også en viktig rolle i litteraturfestivalen Det Vilde Ord, som har ekteparet Nystad-Rusaanes i førersetet.

Spenning: Mange i byen følger spent med på om uroen rundt Stormen vil få konsekvenser for noen.

Spenning: Mange i byen følger spent med på om uroen rundt Stormen vil få konsekvenser for noen.

Kari Nystad-Rusaanes og Rolf-Cato Raade er bitre fiender. Det er en av Bodøs best kjente hemmeligheter. For å finne årsaken til det, må vi gå enda noen år tilbake. 2003/2004: Kari Nystad-Rusaanes er direktør for Nordland Musikkfestuke i ett år, uten stor suksess. Året etter tar Rolf-Cato Raade over prestisjejobben og løfter musikkfesten til nye høyder. Nystad-Rusaanes var også en høyaktuell kandidat til direktørjobben i Stormen Drift, selskapet som ble «vingeklippet» og mistet sin funksjon da valg av driftsmodell ble endret. Hun var på søkerlista til stillingen som Raade har i dag og trakk også det korteste strået da biblioteksjefstillingen ble lyst ut. For øvrig en jobb den erfarne Arbeiderparti-politikeren Trud Berg fikk, selv uten formell bibliotekutdanning. Det ligger i kortene at duoen Raade/Nystad-Rusaanes ikke har verdens beste forhold, selv om ingen av dem sier det høyt. Har Kari Nystad-Rusaanes blitt forbigått på grunn av at Raade og hans indre krets har trukket i trådene sine? Er det i så fall i tråd med regelverk i kommunal sektor? Eller har hun rett og slett blitt veid og funnet for lett i forhold til de andre søkerne?

Byen er delt i to. På ene banehalvdel står Morten Jakhelln og Rolf-Cato Raade og deres støttespillere. På andre siden står Morten Strøksnes og ekteparet Rusaanes og de mange som er skeptiske til maktelitens tette bånd. Men kan det virkelig være «bare en personkonflikt» som ligger bak de siste ukers debatt? Eller er det nettopp på grunn av denne personkonflikten at forhold nå rulles opp som kan få store konsekvenser for mange av byens mektigste? Kommer det i det hele tatt til å få konsekvenser? Eller vil stormen stilne uten at noe håndfast kommer på bordet? Tirsdag kom det en pressemelding fra Bodø Høyre der de tar til orde for en forvaltningsrevisjon av Stormen. Fire dager før uttalte partiet at de hadde tillit til Stormen-ledelsen. Ingen tvil om at dette er dårlig timing for Bodø Høyre, som har bygget opp hele sin valgkamp rundt et Bodø i vinden. For øvrig en valgkampanje som er skrudd sammen av Geir-Are Jensen.  

Administrasjonen: Rådmann Rolf Kåre Jensen og økonomidirektør Stephan Skjelvan brukte flere år på forberedelser til åpningen av Stormen.

Administrasjonen: Rådmann Rolf Kåre Jensen og økonomidirektør Stephan Skjelvan brukte flere år på forberedelser til åpningen av Stormen.

Bruk av nettverk for å få gjennomført gode ting er vel og bra og ofte helt nødvendig. Og i en by på Bodøs størrelse er det umulig at ikke veier krysses både profesjonelt og privat. Problemene oppstår dersom disse nettverkene misbrukes for å ta snarveier, oppnå fordeler eller hindre personer man ikke kommer overens med deltakelse. Et annet problem med tette bånd i den øverste ledelsen er at terskelen for å si fra om ting som ikke fungerer blir forferdelig høy. Hvordan kan man uttrykke misnøye med sjefen når alle varslingslinjer går direkte til denne personens innerste krets?

Ordkrigen mellom redaktører, journalister, direktører og politikere er uten tvil underholdende. Dem om det. Det som er mest interessant er de som IKKE har uttalt seg. Men nettverkskartet på de foregående sidene sier mye. Man trenger ikke se lenger enn til gruppa som akkurat nå jobber med det største utviklingsprosjektet i Bodøs historie, «Ny by – ny flyplass», for å finne at mange av de samme personene som i Stormen-nettverket går igjen. Det framgår også tydelig at det er næringslivstopper som kontrollerer store deler av kultur-Bodø. Det er ikke rart det stilles spørsmål. Tvert imot, det er en selvfølge. Jubelropene har stilnet, men Stormen trekker stadig fulle hus. Fortsettelse følger.

Arkivfoto: Tom Melby, Helge Grønmo, Rune Grønlie og Bjørn Erik Olsen. Grafikk: John Magnus Johnsen

Artikkeltags