Jan-Kristian gjorde storoppkjøp: - Vi vil være med på videreutvikling