Bodø blir en av Norges første el-buss-byer

Tomas Nordvoll og Ida Pinnerød gleder seg over at Bodø blir en av Norges aller første el-bussbyer. Foto: Nordland fylkeskommune

Tomas Nordvoll og Ida Pinnerød gleder seg over at Bodø blir en av Norges aller første el-bussbyer. Foto: Nordland fylkeskommune

DEL

Nå lyses Nordlands største anbud for drift av bussruter i Salten fra 1. juli 2021 ut.

– Å begrense klimaendringene og utvikle bærekraftige samfunn er vår tids største utfordring. Men «det grønne skiftet» innebærer også historiske muligheter til utvikling og nye arbeidsplasser. Derfor går vi for elbusser, sier Tomas Norvoll (Ap) i en pressemelding.

Ladestasjoner

I tillegg til de 30 elbussene som skal betjene Bodø, lyses de øvrige 70 bussene ut med opsjon om å benytte biodiesel.

– Nordland fylkeskommune satser på framtidsrettede miljøalternativer. Med dette anbudet følger vi opp en stor satsing på nullutslipps ferger. Dette er en historisk dag for miljøsatsing i Nordland, sier fylkesrådsleder Norvoll videre i pressemeldingen.

Det er bybussene i Bodø, som fra sommeren 2021, vil være nullutslipps-busser. Norvoll gleder seg stort til et bedre bymiljø, og mener Nordland fylkeskommune viser stor vilje til å være pådrivere i det grønne skiftet.

– Vi legger opp til enda flere ladestasjoner på bussdepotet, slik at flere enn bybussene kan være elektriske eller hybridbusser, utdyper Norvoll i pressemeldingen.

Ny oppstillingsplass

En fornøyd ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap), trekker fram at byene er i en særstilling i arbeidet for et nullutslipps-samfunn.

– Norges ambisjoner om å nå de internasjonale klimamålene, kan ikke nås uten at byer og tettsteder blir en del av løsningen. Byområdene skal gå foran og trappe opp ambisjonsnivået i klimapolitikken, argumenterer Pinnerød.

Når elbussene starter opp sommeren 2021, skal også en ny bussoppstillingsplass stå klar. Denne planlegges på Nepåkeren, området mellom tunnelåpningen på Stormyra, og gamle riksvei 80, trefeltsveien.

– Med at vi bygger et eget bussdepot, får vi en effektiv drift, vaskehall og splitter nye fasiliteter for sjåførene. Dette blir et løft på mange måter, sier Norvoll videre.

Artikkeltags