Sammen mot terror – sammen for fred, har markeringen blitt døpt.

Den arrangeres i regi av Kurdisk kulturforening i Bodø, Ungdomsrådet i Bodø og Kvinnenettverk Noor. De inviterer til støttemarkering for ofrene av terroren i Paris, Beirut og Sinjar.

- Vi arrangerer en partipolitisk uavhengig støttemarkering for ofrene av terroren i Paris, Beirut og Sinjar. Vi samler oss i Glasshuset hvor vi vil ha ett minutts stillhet og det blir mulighet for å legge ned blomster og skrive kondolanser for å gi uttrykk for sin sorg og sine følelser etter de tragiske terrorhandlingene forrige uke, skriver Ali Horori, som er pådriver.

Målet er, ifølge Horori, å vise at alle står sammen, side om side for å hedre alle de berørte:

- Vi vil vise at vi bryr oss og at vi står sammen mot terrorisme. Ingen ord kan beskrive grusomhetene som begås av terrorgrupper som IS og Assads regime, skriver han videre.

Han oppfordrer Bodø-folket om å møte opp:

- Ved å møte opp har du på en utmerket måte sagt klart og tydelig fra til IS og andre former for ekstremisme at de ikke skal få lov til å bestemme over våre liv og verdier. De skal ikke kue oss til taushet. IS representerer ingen religion. IS er terrorisme satt i system av onde mennesker som ødelegger og forkvakler menneskeliv på en barbarisk måte i Guds navn. Dette kan vi ikke akseptere. Vi må si fra høyt og tydelig om at dette finner vi oss ikke i.

Det blir appeller ved biskop Tor B. Jørgensen, Ørjan Askvikk leder av Islamsk kultur senter Nordland.  Amalie Røsnes, Arild Fagerheim representerer ungdomsrådet i Bodø.

Sted og tid: Glasshuset, fredag kl. 17:30