Avinors konsernstyre besluttet fredag at tårnsenteret for de første 15 tårn legges til Bodø. Vedtaket forutsetter at styret i juni gir endelig grønt lys for investeringen. Ambisjonen er at senteret skal være klart i løpet av 2017. Basert på erfaringene fra etableringen av tårnsenter i Bodø, vil konsernstyret ta stilling til videre utvikling av konsept og løsninger for å sikre konsernet internasjonal konkurransekraft

- Satsningen vil gi en sikker og enda mer effektiv drift på lufthavnene.  Det legger igjen til rette for at flyselskapene kan opprettholde det gode rutetilbudet de har på våre mange lufthavner i Norge, sier administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring i en pressemelding.

Det har vært viktig for Avinor å etablere tårnsenteret ved en lufthavn og på et sted hvor konsernet allerede har stor tilstedeværelse og det er et godt rekrutteringsgrunnlag. I Bodø har Avinor kontrollsentral med både operativt og teknisk personell. Bodø har også et stort luftfartsmiljø med sentrale aktører som Luftfartstilsynet, Luftforsvaret og Widerøe, heter det i pressemeldingen.

Erfarte

Avisa Nordland erfarte tidligere i dag at dette var utfallet, og flere uavhengige kilder bekreftet at valget har falt på Bodø. Da ønsket ikke Avinor å kommentere saken.

- Vi ønsker ikke kommentere saken før beslutningen er klar, og vi er klar til å offentliggjøre saken, sa kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor Flysikring til Avisa Nordland tidligerer i dag.

Les også: Trumfesset blant dårlige kort var påstanden om at Avinor-sjef Dag Falk-Petersen trosser faglige råd for å gjøre egen hjemby til Norges flytårnsentral.

Kampen om Avinors nye tårntjeneste har pågått for fullt. Og kampen har stått mellom Værnes, Gardermoen og Bodø. Tårnsenteret vil bli planlagt for å kunne håndtere tårntjenesten ved opp til 15 lufthavner, i all hovedsak lufthavner i Nord-Norge med lokal flygeinformasjonstjeneste (AFIS). Hvilke lufthavner som først vil få fjernstyrt tårn vil bli besluttet i løpet av våren.  En videre satsing forventes å omfatte flere av Avinors lufthavner

Møte

Onsdag hadde Avinor Flysikring sitt møte hvor de gikk inn for Bodø som tårnsentral, og torsdag startet konsernstyret sitt møte, møtet forsetter utover fredagen.

At man velger Bodø er på mange måter en seier for de ansatte, og ikke minst Bodø kommune.

- Dersom det AN erfarer er korrekt, er dette en av de viktigste nyhetene for Bodø og Bodøs framtid når det gjelder arbeidsplasser. Bodø vil være i sentrum for ny teknologiutvikling, og vil i framtida fortsatt være den flybyen for nasjonen Norge vi har vært i hele etterkrigstiden, sier Ole Hjartøy i en kommentar til Avisa Nordland.

Merkedag

Regiondirektør i NHO Nordland, Ivar Kristiansen, er ikke i tvil om at dette er en merkedag for Bodø.

- Bodø vinner noen avgjørende slag for tiden, og det er viktige kamper. Bodø har gjort seg relevant med å ha topp nasjonal kunnskap på luftfart. Og det er et kunnskapsmiljø man ikke kan spille ut. Og tårntjenesten framover er en betydningsfull sak hvor «the winner takes it all»

I første omgang vil Bodø altså få tårntjenesten for de 15 første tårnene som skal samles.  Kristiansen tror dette kan være et kompromiss.

- Dett er snakk om faglige spørsmål som må ha en faglig konklusjon. Det viktigste er at Bodø vant, og at man blir en del av tårn- og kontrolltjenestens framtid i Norge. Dette viser at det er krefter i Luftfartsmiljøet, Bodø kommune og Nordland fylke som har jobbet veldig godt for saken, sier Kristiansen.

Ville ha den til Bodø

De tillitsvalgte i Stafo Luftfart har jobbet for at Bodø skulle få sentralen.

- Bodø har allerede et stort miljø med 75 flygeledere, 45 lufttrafikktjenestefullmektige og rundt 20 teknikere. Vi har god erfaring med å drifte luftrommet over 35 flyplasser fra Røros og nordover, sa tillitsvalgt i Bodø, Tobben Evjen, til Avisa Nordland tidligere i uka.

Vedtaket i konsernstyret berører rundt 200 personer, og det er snakk om at 100–150 arbeidsplasser kan bli flyttet til et sentralisert senter. Men, prosessen vil ta tid. Kommunikasjonssjef i Avinor Flysikring, Kristian Løksa sa til Avisa Nordland tidligere i uka at de ville kunne innføre fjernstyring på to til fem tårn hvert år.

Sparer penger

Avinor har i flere år jobbet med utviklingen av fjernstyrte tårn, og har testet teknologien ved Værøy helikopterhavn og Røst lufthavn. I stedet for å ha et tradisjonelt flytårn hvor personer styrer flytrafikken på stedet, vil Avinor plassere kameraer og sensorer på flyplassene. Så samles tårnpersonell i et større senter, hvor man driver tårntjenesten til flere lufthavner samtidig.

- Mange av flytårnene i Norge ble bygd på 60-70-tallet, og er modne for oppussing eller utskifting. Med fjernstyrte tårn, unngår Avinor og andre lufthavnoperatører store deler av disse kostnadene. I framtiden venter vi også at én person vil kunne håndtere trafikken på flere lufthavner fra samme posisjon – det gir også betydelige muligheter for effektivisering, sier Kirsebom.

I tillegg unngår Avinor betydelige investeringer i tårn og teknisk utstyr ved hver flyplass. Det er planlagt at kontrollsentralen skal betjene 36 lufthavner. I dag driver Avinor 46 lufthavner, og en fjernstyring kan redusere kostnadene med rundt 40 prosent.

Høyre og Frp: - Avinor må vektlegge Bodø

Allerede i 2013 gikk Høyre og Frp inn for at Bodø måtte vektlegges i valg av tårnsentral. Det skjedde i en merknad fra Høyre og Frps medlemmer i transport og kommunikasjonskomiteen som ble lagt ved eierskapsmeldingen til Avinor.

I komitébehandlingen mente representantene fra Høyre og Frp at «ved utforming av ny kontrollstruktur, bør Bodø med sin store kompetanse vektlegges.»

I vedtektene til Avinor framgår det at styret skal forelegge alle saker som antas å være av vesentlig samfunnsmessig eller prinsipiell betydning for samferdselsministeren, men Samferdselsdepartementet avviser at det er aktuelt i denne saken.

- Denne saken er ikke av en slik karakter at man fra politisk hold finner det naturlig å kreve at Avinor fremlegger saken for departementet. Det er styrets ansvar å sørge for at man gjør gode, faglige vedtak i Avinor, og det har vi full tillit til at styret gjør i alle saker, opplyser statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet.