Morten har vært i dialog med mulige kjøpere til «Gamle Salten»: - Vi har følere ute