Søker kandidater til nordisk heltepris

Nordområdesenteret deler ut prisen «High North Hero» til en person eller virksomhet som har bidratt til å rette søkelyset mot nordområdene.