Ungdom jakter kunnskap om grønt skifte: Nå settes hydrogen for alvor på dagsorden