Snart blir Fjellveien i Bodø enveiskjørt

Foto:

DEL

I forbindelse med etablering av fortau i nedre del av Fjellveien blir det enveiskjørt fra Nordstrandveien til krysset Fjellveien/Årnesveien, i retning øst, melder Bodø kommune i ei pressemelding.

Kollektivtrafikk og kjøring til eiendommer er tillat fra Nordstrandveien. Det blir parkering forbudt i hele anleggsområdet under anleggsperioden.

Enveiskjøring vil vare gjennom hele anleggsperioden, der anlegget forventes avsluttet desember 2019. Enveiskjøring trer i kraft fra om med onsdag 29.8.19

Anleggsarbeidet blir inndelt i tre faser der fase en er området som blir bygget først.

  • Fase en er Fjellveien mellom Lagårdveien og Amtmann Worsøes gate.
  • Fase to er mellom Amtmann Worsøes gate og Fjellveien nr. 21
  • Fase tre er mellom Fjellveien nr. 21 og frem til krysset Årnesveien.

- Gående og syklende oppfordres til å bruke Årnesveien og Lagårdveien for å unngå ferdsel gjennom anleggsområdet.

Entreprenør er tromsøfirmaet Roald Madsen AS.

Artikkeltags