Sier ja til ønske om å bygge om fabrikk i Bodø for over 100 millioner kroner

Rådmannen anbefaler å vedta å utbyggelse av fabrikken i Bodø til 100 millioner kroner.