Lyset inntar Stormen

Stiller ut: Sju kunstnere fra Rønvik Vel skal stille ut i Stormen fra 11. april.

Stiller ut: Sju kunstnere fra Rønvik Vel skal stille ut i Stormen fra 11. april. Foto:

DEL

Rønvik Vel har vært et arnested for kunstnere i Bodø i 40 år. 11. april skal jubileet markeres i Stormen bibliotek med utstillingen «Lyset! Sju glimt fra Rønvik Vel». Det er kunstnerne Evelyn Scobie, Ingrid Cimmerbeck, Thor Arne Losnedahl, Anne Grethe Coldevin, Lisa Svendsen, Hege Gundersen og Harald Lien som skal bidra med arbeider.

– Utstillingen viser en stor variasjon av arbeider til de sju kunstnerne som er med i utstillingen fra atelierfellesskapet på Rønvik Vel. I dag arbeider kunstnerne med produksjon av bildevev, tekstiler, keramikk, malerier, kulltegninger, fotografier, skulpturer og annen bildende kunst. Mange har gjennom årenes løp hatt sin arbeidsplass på Rønvik Vel, i kortere eller lengre perioder. Rønvik Vel har gitt rom for kreativitet og kunstnerisk produksjon, skriver kurator ved Stormen Kunst, Aslak Juell Kristensen, i forordet til utstillingskatalogen.

Hver kunstner presenteres med to utvalgte verk hver. Både nyproduserte og tidligere arbeider vises fram.

– For meg som kurator er det en glede å få jobbe med en så variert utstilling. Vi ønsker å vise kunstneren i atelieret og viktigheten av kunstnerens arbeidsplass. Gjennom å vise fram et variert utvalg av det som produseres av kunst i atelierfellesskapet Rønvik Vel ønsker vi å tydeliggjøre kunstnerens rolle og det arbeid som kreves.

Rønvik Vel-bygget ble oppført i Sandnessjøen rundt 1900, og ble brukt som trevarefabrikk. I 1925 ble bygningen kjøpt opp og flyttet til Bodø. Under krigen ble bygget brukt som vaskeri av tyskerne, og det var her folk måtte levere inn radioene sine for oppbevaring. Senere ble bygningen brukt til så vel leiligheter, som skole, øvingslokaler og kursvirksomhet. De siste 40 årene har det altså vært et aktivitetshus der kunstnere kan søke til kommunen om å leie lokaler.

Utstillingen står fra 11. april og fram til 26. mai.

Artikkeltags