Per Kristian er valgt som en av to vinnere av oppdraget i Bodø

Per Kristian Nygård

Per Kristian Nygård Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Fem kunstnere ble i januar invitert til en lukket konkurranse om utsmykningsoppdraget i det nye rådhuset. De fem leverte deretter hvert sitt prosjektforslag som er blitt vurdert av Bodø kommunes kunstutvalg. Nå har kunstutvalget tatt en avgjørelse.

Det skriver Bodø kommune i en pressemelding.

- Det er med stor glede at kunstutvalget kan informere om vinnerne til kunstprosjektet for nye Bodø rådhus. Det er utpekt to likestilte vinnere av konkurransen. Disse er Rune Johansen og Per Kristian Nygård, opplyser kunstutvalget ved leder Ellen Sæthre-McGuirk.

Kunstutvalget presenterer de to vinnerforslagene slik:

«Rune Johansen sitt forslag består av et fotografi og et funnet objekt. Fotografiet «Far i gammelfjøsen» (1984) viser kunstnerens farfar som sitter i sitt verksted på Engeløya i Nordland. Verkstedet var i en gammel fjøs. Det var også en møteplass for familien og folk i nabolaget. Det var her de sosiale båndene i nærmiljøet ble forsterket og videreutviklet – en gammel fjøs ble til et sted som ivaretok småsamfunnet. Objektet som følger med forslaget er en bjelke fra fjøsen med påspikrete brus- og ølkorker. Bjelken kan ses øverst i fotografiet. Gammelfjøsen skal nå rives. Bjelken vil bli tatt ned og plassert i det nye rådhuset sammen med fotografiet, som et remedie og symbol på betydningen av våre nærmiljøer og samfunn.»

«Per Kristian Nygård sitt forslag er en skulptur i flere deler, med tittelen «Dikt til Byråkratiet». Skulpturen skal monteres vertikalt opp langs den sentrale heissjakten i folkeforumet, som er midt i den nye delen av rådhuset. Skulpturen består av flere spesialproduserte møbler som kontorstoler og kontorpulter inspirert av 1950 til 1970-tallets klassiske kontormøbler. Disse møblene, plassert oppover veggen, kan aldri tas i bruk. De blir til estetiske elementer uten sin tradisjonelle funksjon. Arbeidet er en kommentar på Bodø kommunes progressive satsning på utvikling og omorganisering av offentlig forvaltning. Nygård har omtalt sitt forslag som en dikt til byråkratiet. Det tar utgangspunkt i de funksjonene som rådhuset fyller, der kontorarbeid og byråkrati er en sentral del.»

Det er til sammen satt av to millioner kroner til kunst i det nye rådhuset. Av dette går 1,3 millioner kroner til disse to kunstprosjektene. Kunstprosjektene skal ferdigstilles innen mai 2019.

Artikkeltags