Nå skal søknaden til politisk behandling

DEL

Torsdag er det klart for bystyremøte i Bodø kommune. Der er saken om Bodø kommunes søknad om å bli Europeisk kulturhovedstad 2024 blant sakene.

Se komplett saksliste til møtet nederst!

Bystyremøtet kan ses direkte i videovinduet øverst.

Etter at EU-parlamentet i fjor sommer godkjente Bodø som søkerby for å kunne bli  Europeisk kulturhovedstad (ECoC) 2024, kunne man starte prosessen med å nå dette målet.

- Satsingen mot å bli Europeisk kulturhovedstad er i tråd med utviklingen av Bodø som smart og framtidsrettet, og en kommune det er godt å bo i. Å bli Europeisk kulturhovedstad vil skape kunst og kulturaktivitet, næringssatsing og økt bolyst. Alt dette trenger Bodø, sier Rolf Kåre Jensen i pressemeldingen.

To faser

Det jobbes i disse dager med ferdigstilling av Bodøs søknad om å bli Europeisk kulturhovedstad – både i en norsk og en engelsk utgave.

Søknadsarbeidet er svært omfattende og er delt i to faser. Dette arbeidet er nå i fase 1 «pre-selection», og der hovedfokuset er å besvare spørsmålsformuleringer i utlysningsteksten.

Søknaden er jobbet fram med en bred deltakelse fra både Nordland fylkeskommune, Nord universitet og fagpersoner fra kulturlivet.

Bystyret

Torsdag skal bystyret ta stilling til utkastet til søknaden – i en ad.sak som er sendt ut i dag, mandag.

Rådmannen skriver i saksframlegget til bystyret at det gjenstående arbeidet ikke har betydning for hovedinnholdet/hovedføringene i søknaden.

Her er Rådmannens forslag til vedtak i tre punkter:

1. Bystyret godkjenner utkastet til søknad om å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024. Administrasjonen gis i fullmakt til å foreta språklige endringer, uten at søknadens hovedinnhold endres.

2. Bystyrets konkrete innspill innarbeides i den endelige søknaden

3. Bodø kommunes økonomiske medvirkning innarbeides i økonomiplanen 2020-2024, forutsatt statlig økonomisk medvirkning og avtalt risikodeling.

300 mill. kroner

I saken til bystyret må det blant annet tas stilling til det økonomiske aspektet med Bodø som søkerby til Europeisk kulturhovedstad 2024, står det i pressemeldingen.

I arbeidet med søknaden har en basert seg på et samlet budsjett på inntil 300 millioner kroner.

Dette er å betrakte som en planleggingsramme forutsatt en tredeling mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommunen med 50 millioner kroner hver, 100 millioner kroner fra den norske stat og 100 millioner kroner fra næringslivet, andre kommuner, EU og eventuelt andre.  

Saksliste:

PS 18/121Skolestrategiplan 2018-2023
PS 18/122MIND 2 - veien mot et nasjonalt MIND-senter
PS 18/123ECC-søknaden om å bli Europeisk kulturhovedstad
PS 18/124Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2018 og status bosetting av enslige mindreårige flyktninger
PS 18/125Sammen om en god oppvekst - Kommunedelplan for Oppvekst og kulturavdelingen 2018-2030.
PS 18/126Behandling av forslag til Tiltaksplan 2018-2019 for Strategisk handlingsplan for visuell kunst
PS 18/127Teatersatsing for ungdom
PS 18/128Vestvatn alpinanlegg - finansiering av prøveprosjekt daglig leder
PS 18/129Søknad om forskuttering av statlige spillemidler eller utsettelse av renter og avdrag på lån
PS 18/130Coop Helligvær - søknad om støtte
PS 18/131Politihøgskolens avdeling i Bodø
PS 18/132Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Rorbuveien 3
PS 18/133Sluttbehandling - Bodøsjøen B4, Førståsen
PS 18/134Klage på vedtak - Detaljreguleringsplan for Kirkhaugen, Rønvik
PS 18/135Klage på vedtak - detaljregulering for Sjøgata vest og del av Prof. Schyttes gate, Bodø sentrum
PS 18/136Klage på vedtak - Detaljregulering for Sjøgata 37-39
PS 18/137Kommunebarometeret 2018
PS 18/138Kostraanalyse 2017
PS 18/139Anmodning om lovlighetskontroll - bystyrets vedtak PS 18/93: Psykiske helserådgivere i grunn- og videregående skole
PS 18/140Fremtidig struktur for kommunedelsutvalg i Bodø
PS 18/141Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag
PS 18/142Fritak fra politiske verv og suppleringsvalg
PS 18/143Fritak som fast møtefullmektig i Salten forliksråd. Valg av ny møtefullmektig
PS 18/144Møteplan 2019
PS 18/147Ad.sak - ECC-søknaden om å bli Europeisk kulturhovedstad
 Referatsaker
RS 18/19Orientering om Flybyen - strategisk satsing på luftfart
RS 18/20Status for utviklingsprosjektet Bodø - Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad
RS 18/21Ny organisering av kreftomsorgen til hjemmeboende
RS 18/22Oppfølging av forvaltningsrevisjon internkontroll helse og omsorg
 Interpellasjon
FO 18/10Interpellasjon Håkon A. Møller (MDG) - Prosjektet Flybyen og vekstmål for Bodø lufthavn

Artikkeltags