Gå til sidens hovedinnhold

Bodø er kåret til årets sentrum i Norge

Artikkelen er over 3 år gammel

Utmerkelsen «Årets sentrum i Norge» tildeles hvert år den by som har utmerket seg ved sitt sentrumsarbeid og som har lykkes i å vitalisere sentrum i byen.

- Norsk Sentrumsutvikling (NSU) utmerkelse har som mål å inspirere og stimulere til positiv sentrumsutvikling i norske byer. Alle de nominerte byer til «Årets sentrum» er foregangsbyer i strategisk sentrumsutvikling, heter det i pressemeldingen fra NSU.

Tre byer var nominert til Sentrumsprisen 2018: Bodø, Porsgrunn og Stavanger.

Vinneren ble Bodø.

De nominerte kandidatene er så vurdert av en fagjury, bestående av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Norsk Sentrumsutvikling styre og administrasjon, samt norske gårdeiere og eiendomsforvaltere.

Norsk Sentrumsutvikling

* er en medlemsorganisasjon med 45 sentrums-/næringsforeninger, grunneiersammenslutninger og kommuner over hele landet der NSU skal fremme medlemmenes interesser gjennom aktiv samhandling og samarbeid.

* NSU arbeider for at statlige og kommunale myndigheter gjennom offensiv politikk skal gi rammevilkår for at sentrum i norske byer skal være attraktive arenaer for handel, tjenesteyting, opplevelse og boligetablering med funksjonell og miljøvennlig infrastruktur.

* NSUs arbeid er basert på fakta og erfaringsbasert kunnskap om sentrum norske byer og tettsteder.

* NSUs administrasjon er i Bergen og ledes av adm. direktør Einar Kongsbakk.

* Styret i Norsk Sentrumsutvikling består av leder Tom Søgård (Drammen), nestleder Kristin Gustavsen (Stavanger) og styremedlemmene Harald Andersen (Kristiansand), Kjell Arne Græsdal (Fredrikstad), Lisbeth Iversen (Arendal) og Svein Erik Nordbotten (Trondheim).

Kilde: Norsk Sentrumsutvikling

 

De nominerte kandidatene ble vurdert etter:

- Strategisk sentrumsutvikling og hvordan dette er anlagt og vinklet

- Konkrete vitaliseringstiltak innen handel, tjenesteyting, kultur, opplevelse, infrastruktur, boligutvikling og bomiljø

- Lokalt samarbeid og samhandling

- Effekt og dokumenterte resultater og egen utvikling

Bildeserie

Slik blir "nye" Bodø

 

I tillegg til fagjuryens vurdering er det foretatt avstemning blant deltakerne på den nasjonale Sentrumskonferansen 2018. Den samlede avveining har frembrakt vinner av Årets sentrum i Norge i 2018.

Om vinnerbyen heter det:

- er i sterk vekst og har tatt tydelige og modige grep i sin sentrumsutvikling

- har evnet å etablere et konstruktivt samarbeid mellom offentlige og private aktører

- har etablert en egen sentrumsorganisasjon som del av sin offensive satsing

- har arbeidet strategisk og langsiktig og har inkludert mange aktører

- ha gjennomført omfattende planlegging med samarbeid som bærende suksessfaktor.

Bildeserie

Sjøgata i gamle dager

 

Videre skriver juryen følgende om Bodø:

Målet om en vital og levende by har vært målet for Årets sentrum, ikke minst når byens største arbeidsplass skulle nedlegges. Byens offensivitet og langsiktighet har gitt resultater.

Utviklingen har kommet som en konsekvens av store investeringer fra det offentlige, i form av infrastruktur, estetiske byrom og spennende, offentlige bygninger sammen med omfattende investeringer fra private i sentrale næringsbygg og boligbygging i sentrum.

Sentrumsprosjektet har medført at byen har gått fra en situasjon hvor sentrum opplevedes som dødt og uten aktivitet til en situasjon med befolkningsvekst, fremtidstro og et betydelig mer attraktivt og vitalt sentrum.

Bildeserie

107 bilder fra folkefesten i Bodø. Finner du deg selv eller noen du kjenner?

 

Kommentarer til denne saken