Forskjellig oppfatning av hva som er prosess

Rønvik videregeånde skole skal opp der den gamle læreskolen i Bodø var plassert.

Rønvik videregeånde skole skal opp der den gamle læreskolen i Bodø var plassert. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDe senere dagene har det i media vært fokus på prosesser og manglende prosesser i forhold til ny videregående skole i Bodø.

Tillitsvalgte ved Bodø VGS, Bodin VGS og leder av Utdanningsforbundet Bodø, registrerer at vi tillitsvalgte har en annen oppfatning av hva som er en reell prosess, enn det Utdanningsråden og Fyllkesskolesjefen i Nordland har.

Dette er ikke overraskende, det er jo en grunn til at trepartssamarbeidet er viktig, vi ser saker fra ulike perspektiver. Fra vårt ståsted har vi ikke opplevd at det har vært en tilfredsstillende prosess i sakene som ble spilt inn fra oss til Fylkestinget.

Vi har et bredt utvalg medlemmer i ryggen som også er av samme oppfatning. Fylkesråden sier selv i sitt svar på interpellasjonen som ble stilt, at fra høsten 2016 til høsten 2018 har ikke tillitsvalgte vært aktivt tatt med inn i prosessene, bare ledelsen ved skolene.

Hvis det er tilfelle at ledelsen ved skolene har vært inne i disse prosessene, forsterker det bare den oppfatningen vi har av at de er pålagt munnkurv av arbeidsgiver, da disse prosessene ikke er kommunisert til oss tillitsvalgte.

Hvorfor skulle våre ledere velge å ikke bruke arbeidsplasstillitsvalgte, deres viktigste ressurs i slike saker, hvis de selv ble hørt?

Saken om hvilke fag som skal inn på Rønvikskolen var oppe og ble vedtatt i fylkestinget i juni 2017.

Hvis det nå åpnes for reell drøfting på dette, og saken igjen tas inn i fylkestinget til ny behandling etter det, er jo det flott. Men hvor reell blir denne drøftingsprosessen?

Vårt hovedbudskap høsten 2016 var at tillitsvalgte måtte mer aktivt inn i prosessen da, før det ble tatt en avgjørelse angående utformingen av bygget. Et bygg utformes på bakgrunn av hva som er et tenkt innhold i det.

Snart stikkes første spadetak i jorden for det nye bygget, et bygg som er utformet på bakgrunn av fagstrukturen som ble vedtatt i fylkestinget i juni 2017. Så hvor reell blir en slik prosess?

Når det kommer til spørsmålet om hvorvidt den nye skolen skal være en avdeling under en av de eksisterende skolene, eller en egen avdeling, er vi klar over at det nettopp er startet drøftinger rundt dette. Det vi lurer på er hva slags mandat en slik drøfting har, all den tid at fylkestinget tidligere har vedtatt å samle skolene under ett tak. Vi spilte derfor inn spørsmålet for å få denne avklaringen.

Er fylkestinget villig til å åpne for diskusjon omkring det tidligere vedtaket, og hva blir i tilfelle konsekvensene av det? Det var greit å få et svar her, så vet vi hva vi har å forholde oss til.

Vi har tillit til at arbeidsgiver, både på politisk og administrativt nivå, framover ser verdien av å bruke tid på viktige drøftinger der trepartssamarbeidet får den plassen det bør ha i alle slike saker.

Mvh

Karina Vertot, leder av Utdanningsforbundet Bodø.

Liv Sandbakk, tillitsvalgt på Bodin VGS.

Linn Stemland, tillitsvalgt på Bodø VGS.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags