Rederigruppe vil prøve på nytt: - Vi er seilingsklare på forsommeren

En mulighet: Denne typen fartøy kan bli løsningen for en ny konteinerrute fra Bodø. Prosjektleder Robert Melum understreker at bildet illustrerer et mulig fartøy som er egnet for en slik operasjon. Foto: Marine Traffic

En mulighet: Denne typen fartøy kan bli løsningen for en ny konteinerrute fra Bodø. Prosjektleder Robert Melum understreker at bildet illustrerer et mulig fartøy som er egnet for en slik operasjon. Foto: Marine Traffic

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

En rederigruppe er klare til å opprette en ny RoLo-rute fra Bodø til Tromsø. Ruten vil i tillegg til Bodø og Tromsø også få med mellomanløp til andre havner langs ruten.

Prosjektleder Robert Melum sier at gruppen han representerer har skip tilgjengelig med kran og ro-ro kapasitet, såkalte RoLo-skip.

– Vi baserer dette på innleie av skip med opsjon på kjøp og etter hvert nybygg av skip som er mer tilpasset ruten.

Det er i høst fem år siden kontainerruta ut fra Bodø med MS Tege ble lagt ned. En båt som i praksis fungerte som en forlengelse av Nordlandsbanen.

Venter på utlysning

– Vi håper å vi være seilingsklare fra forsommeren 2019, fortsetter Melum.

- Men vi venter nå på utlysningen av neste runde av et statlig tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, og oppstartstidspunktet blir et resultat av når utlysningen kommer.

– Det ligger også et betydelig forarbeide i forberedelser til oppstart, der avtaler med havner og kunder er nødvendig før man kan starte, forteller prosjektlederen.

Statlig ordning

En utlysning fra Kystverket har vært utsatt i påvente av at det fortsatt forhandles på Stortinget om neste års statsbudsjett. Tilskuddsordningen prosjektlederen viser til er en treårig ordning fra 2017 til 2019. Dette er en statlig støtteordning for å stimulere til mer miljøvennlig transport av gods.

I praksis kan det gis beløp som dekker opp til 30 prosent av driftskostnadene, basert på nytteverdi av gods som blir overført.

Vekk fra vei

Tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø skal stimulere til etablering av levedyktige sjøtransporttilbud mellom norske havner eller øvrige havner i EØS-området. På denne måten skal ordningen bidra til overføring av godstransport fra det norske veinettet til sjø.

Tilskuddet gis i en periode på tre år blant annet for å gi tid nok til å bygge opp et marked.

I 2018 fikk rederiet Storm Offshore AS, som er en del av gruppen Melum omtaler, avslag fra Kystverket i denne ordningen da de ble rangert lavere enn de tre som fikk tildelt det som var av begrensede midler i den runden.

Håper på 2019

– Tildelingen skjer ut fra hvor mye volum man klarer å flytte fra vei til sjø – og sikkerheten (sannsynligheten) av dette, men kassen var tom da de kom til vårt prosjekt, summerer han og sier de arbeider med å forberede avtaler med vareeiere og samlastere.

Melum mener det er god grunn til å håpe på at gruppen når fram i neste runde for oppstart i 2019.

Rederigruppen har vært tilknyttet shippingbransjen i mange år. Også i 2017 søkte de på det som den gang var en nyopprettet tilskuddsordning.

– Men vi trakk søknaden fordi vi ikke hadde etablert rederivirksomheten vår for dette prosjektet, forklarer han.

Søknaden også i 2018 var rettet inn mot «Prosjekt Nord-Norge linjen». En konteiner- og trallebasert rute som korresponderte med Nordlandsbanen på nordover og sørover.

Planen var tre ukentlige avganger nordover til Tromsø, med én tilleggs-havn som mellomanløp. På sørgående var planen å ha flere mellomanløp, der bl.a. Finnsnes, Harstad, Sortland, Stokmarknes og Svolvær var med i vurderingen.

I støtteperioden på tre år ble det beregnet at en ny båtrute fra Bodø ville flytte over 600.000 tonn gods fra vei.

Ville vært lønnsom

– Vår beregning viser at dette vil være en lønnsom rute med de volumene som MS Tege hadde av konteinere fram til 2013, fortsetter Melum.

MS Tege var en konteinerrute som i over 30 år gikk fra Bodø til de havner lenger nord. Høsten 2013 ble ruten lagt ned fordi det ikke var lønnsomhet i fortsette med den type skip.

Etter nedleggelsen gikk mye av godsvolumene som MS Tege fraktet over til Narvik og Fauske med tilhørende omlasting til bil.

Artikkeltags