Takstmannen har vurdert verdien av Parkveien til drøye 11 millioner kroner. Eieren vil ha mye mer

Rådmannen mener at Bodø kommune ikke bør kjøpe eiendommen.