Styret i AN har vedtatt å klage staten inn til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) etter at avisen i Høyesterett ble dømt til å betale kirurgen Rastislav Kunda 400.000 kroner i oppreisningserstatning.

Vant i PFU

Det er advokat Trond Hatland fra advokatfirmaet Thommessen som skal forberede saken på vegne av AN.
 

Hatland har erfaring fra EMD.

Han har tidligere vært med på å vinne fram i Strasbourg for Tønsbergs Blad og Bergens Tidende. Han har sammen med advokat Frode Elgesem forberedt den såkalte ambulansesaken for Dagbladet.
 

- Presseetisk har sakene i AN blitt akseptert av Pressens Faglige Utvalg (PFU), sier Trond Hatland.

- Vi har hele tiden hevdet at dommen er et avvik fra praksis. Vi er uenige i premissene og konklusjonen i dommen. I denne saken er dommene fra landets to øverste rettsinstanser på kollisjonskurs. Det er en omdiskutert og spesiell sak som har skapt mye oppmerksomhet, og den eneste saken som er dømt i retten etter å ha blitt akseptert i PFU, sier Hanssen.

Dømt, frifunnet, dømt

Den såkalte kirurgisaken i AN har vært gjennom alle rettsinstanser.

Avisa tapte i Salten tingrett, ble frifunnet i Hålogaland lagmannsrett, men tapte i Høyesterett.
 

Hatland understreker at for første gang på lenge har media fått to fellende dommer i Høyesterett.
 

- Det representerer et tidsskifte der ytringsfriheten ikke ivaretas, sier Hatland.
 

Trond Hatland mener avisa har gode sjanser i EMD til tross for at svært få saker til slutt går gjennom nåløyet.
 

- Vi mener at saken skal slippe inn og føre fram. Dette er en sak som gjelder liv og helse der mediene har krav på et sterkt vern av ytringsfriheten. Og det er ikke gitt av Høyesterett, mener Hatland.

Når AN nå klager saken til Strasbourg er det for å få en prinsipiell vurdering av dommen i Høyesterett.

Det innebærer at kirurgen Rastislav Kunda ikke lenger er en del av saken. Han beholder sitt erstatningsbeløp, uansett utfall av klagesaken for EMD.

For EMD er det staten Norge som er motpart.

Skulle AN vinne fram vil staten dekke kostnader avisa har hatt i saken.

- Dette er en stor og viktig prinsipiell sak for norske medier, understreker styreleder Nina Refseth i Avisa Nordland.