Smitteutbrudd på konferanse i Bodø - 12 personer ble syke

12 deltakere i Stormen ble smittet.