Narkotiltalt eksadvokat fikk hjerteinfarkt i Bodø fengsel. Nå retter fylkeslegen krass kritikk mot behandlingen han fikk

Mener kravet til forsvarligheten i tjenesten og helse- og omsorgstjenesteloven ble brutt, da den tidligere Tromsø-advokaten fikk hjerteinfarkt i fengselet.