Inviteres til møte om vold og trusler

Fauske, samt Saltdal og Bodø kommuner møter Arbeidstilsynet til et veiledningsmøte om vold og trusler 1. oktober.

Fauske, samt Saltdal og Bodø kommuner møter Arbeidstilsynet til et veiledningsmøte om vold og trusler 1. oktober. Foto:

DEL

Fauske, Bodø og Saltdal kommuner er invitert til å delta på et møte om forebygging av vold og trusler.

Dette skal skje 1. oktober, og møte legges til Bodø.

Det er Arbeidstilsynet, som siden 2017 har hatt en satsing i helse- og sosialsektoren der hovedbudskapet er at vold og trusler både skal og kan forebygges, som inviterer til møtet.

I alt har over 300 kommuner deltatt på veiledningsmøtet tidligere, eller mottatt tilsyn.

Arbeidstilsynet vil nå forankre ansvaret i helse,- miljø – og sikkerhetsarbeidet hos rådmannen og hos andre aktuelle ledere i et veiledningsmøte.

Formålet er å legge til rette for dialog og erfaringsutveksling. Hver kommune bes om å holde en ti minutter lang presentasjon der man sier noe om særlige utfordringer hva gjelder vold og trusler, forebyggende tiltak og hvordan erfaringer og kunnskapen deles innad i kommunen.

Det er satt av tre timer til møtet.

Artikkeltags