Bodøselskapet sikret seg en rekordbillig bygning og stor tomt: - Eiendommen er kjøpt uten forbehold