Nettstedet Aldrimer.no skriver tirsdag at de har kilder på at amerikanerne vil stasjonere inntil fem overvåkningsfly på Andøya. Dette for å ivareta en løpende og døgnkontinuerlig maritim overvåkning av nordområdene. Flyene er av typen Boeing P-8 Poseidon. Samme flytype som Norge har bestilt, og som etter planen skal stasjoneres på Evenes flystasjon.

Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, ønsker ikke å kommentere oppslysningene nettstedet sitter på, og svarer at det alltid er et godt samarbeid mellom allierte land.

«Det har alltid vært og det er et godt internasjonalt samarbeid med våre allierte når det gjelder MPA. Allierte nasjoner har rutinemessig gjennom året fly deployert til Andøya og andre flyplasser i Norge. Disse søker om diplomatisk klarering iht standardiserte prosedyrer», skriver oberstløytnant Ivar Moen i en epost til Aldrimer.no.

Han legger til at han ikke vil opplyse om hvilke nasjoner som til en hver tid søker om å operere fra norske flystasjoner.