De konkursutsatte butikkene på City Nord og Glasshuset har fått beskjed om veien videre