Kjøper ikke Parkveien 51 i Bodø

Formannskapet er enige med rådmannen og vil ikke kjøpe Parkveien 51. I alle fall ikke nå.