Kanonår for Bodø

Bodø Sentrum.Rønvika.Fra Ramflåget.

Bodø Sentrum.Rønvika.Fra Ramflåget. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Bodø kommune leverer et regnskapspmessig resultat for 2016 på 89,4 millioner kroner.

- Jeg er svært tilfreds med at vi igjen leverer et positivt regnskapsresultat. Det viser at vi har lyktes med å få ned kostnadene gjennom en effektiv og moderne drift, sier rådmann Rolf Kåre Jensen i en pressemelding.

I 2015 bokførte kommunen også et positvit resultat på ca. 60 millioner kroner. I både 2015 og 2016 ser kommunen effektene av omstillingsprogrammene.

Traff på tre områder

Fremtiden vår I og Fremtiden vår II er programmene som blant annet har vært rettet inn mot å sikre en mer effektiv drift og bedre budsjett og kostnadskontroll ute i avdelingene.

For 2016 er det er økonomiske forbedringer på tre områder som ligger bak resultatet. Mindreforbruket i Helse- og omsorgsavdelingen har gitt en effekt på 29 millioner kroner, økte skatteinntekter ga 28 millioner kroner og lavere pensjonsutgifter er beregnet til 35,6 millioner kroner.

Årets resultat ligger forøvrig svakt over Statens anbefaling på en avkastning for kommunene på 1,75 prosent.

Roser plaget avdeling

Rådmannen roser spesielt Helse- og omsorgsavdelingen i pressemeldingen. Avdelingen har i en årrekke slitt med et betydelig merforbruk. Nå er økonomien i denne sektoren som står for ca. en fjerdel av kommunens budsjett, innenfor de vedtatte rammene.

- Men hele organisasjonen leverer gode regnskapsresultater kombinert med gode tjenester, forsetter Jensen.

Fikk effekten i statsbudsjettet

Når det gjelder de økte skatteinntektene tilskrives det påplussinger fra revidert statsbudsjett for 2016.

- Regjeringen har poengtert at dette kun gjaldt i fjor. Vi kan altså ikke regne med samme utvikling i 2016, minner han om.

I likhet med de aller fleste av landets kommuner, har også Bodø store utfordringer knyttet til pensjonsforpliktelser. Pensjonsutgiftene ble lavere enn budsjettert, men måten disse utgiftene bokføres på skaper store utfordringer for kommunens økonomi i tiden fremover, skriver rådmannen.

Håper politikerne vil spare

Det er bystyret som som i mai skal ta stilling til den endelige disponeringen av årets overskudd. Rådmannens bemerkning per i dag er at det er for tidlig å gå inn på dispoenringen av midlene.

- Men vi må huske på at flere års merforbruk har tappet fond og svekket kommunens likviditet, sier Jensen.

Kommunen hadde på topp - etter salget av aksjer i kraftselskapet SKS i 2010, ca. 350 millioner kroner på fond. Status per i dag er at kommunens buffer består av skarve 30 millioner kroner. En betydelig del av fondsmidlene er investert i kulturkvartalet Stormen, men kommunen har før 2015 også hatt betydelige underskudd som over år har tært på reservene.

Artikkeltags