Landgang slet seg og havnet i havet. En person ble stående fast på brygga