Kjell ble ikke hørt - bystyret går for industri ved de gamle bryggene

Et stort flertall i bystyret stemte for å åpne for industri helt inntil de to gamle bryggene i Ytre Vikan.