I går kunne vi lese om Bodøs ambisjoner for vekst inn mot 2065, og i den forbindelse tenker jeg det er fornuftig å dele noen tanker rundt dette.

Som innbygger i en av småkommunene rundt Bodø, vil jeg for det første si at vi er avhengige av en fornuftig vekst i byen og at byen er motoren i den regionale utviklingen, som også er med på å løfte veksten for oss som lever i småkommunene i regionen rundt.

Det som bekymrer meg er at i alle uttalelser og utredninger om vekst i Bodø er ikke regionene og fylkesutviklingen nevnt med ett ord. 

De siste tallene fra SSB tyder på en befolkningsnedgang i Nordland fylke og i de fleste satellitt kommunene rundt Bodø, dette er en utvikling som byplanleggerne i høyeste grad bør merke seg når de setter sine ambisjoner.

Nordlands lokomotiv

Bodø er og blir Nordlands lokomotiv for utvikling på regional og fylkesnivå, de er for oss trafikknutepunkt og fellesarena for samlinger og møter, de er også mottaker av våre yngre innbyggere til alle gode utdanningsinstitusjonene og vårt klart definerte administrasjonssenter på fylkesnivå. Derfor har Bodø et stort ansvar for at regionene rundt og næringslivet i distriktene får de rammevilkår som tilrettelegger for vekst inn i framtiden. 

Det kan til tider virke som at det er store motforutsetninger mellom by og land, men i dette tilfellet er det ikke det, på lik linje med at vi er avhengig av Bodø, er vekst i Bodø totalt avhengig av at distriktene går godt og at verdiskapningen i Nordland vokser. Derfor hviler det et stort ansvar på Bodø politikere å kjempe for vekst i hele fylket, uten at vi går til det hodeløse skritt å foreslå å kjøpe innbyggere for 5000 kr pr. hode.

Dårlig idé

Kannibalisme i denne sammenhengen er på lang sikt en dårlig idé, all tid at når jaktmarkene er tomme kommer sulten og i kampen videre opp i systemet er det størrelse det kommer an på og her må vi erkjenne at Bodø og Nordland fylke er smågutter uten en sjanse i kampen. 

Hvis Bodø derimot opptrer som en ansvarlig storebror med omsorg for sine småsøsken vil hele nordlandsfamilien kunne vokse og vi vil kunne blomstre å gjøre en forskjell nasjonalt Med en Ny By som syder av liv og positiv utvikling.