Bodø er en kommune i vekst og utvikling. Det gjøres mye flott arbeide, og mange gode prosjekter er i arbeid. Det manglet ikke på sukker fra helseminister Ingvild Kjerkols munn da hun skrøt av Bodø kommune for sitt arbeid med E-helse da hun åpnet Norges største E-helsekonferanse med over 1400 deltakere for noen uker siden. Det foreligger store planer for «Ny by» og Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024. Byen har i tillegg et fotballag som har satt byen ikke bare på norgeskartet, men verdenskartet. Det glitrer av Bodø i mange sammenhenger, og rosen for det gode arbeidet er velfortjent. Bodø kommune er foregangskommune i mange sammenhenger, men akkurat nå faller det i skyggen av et kuttforslag fra kommunedirektør Kjell Hugvik som vil ramme de svakeste i samfunnet på dramatisk vis.

Psykisk helserådsgivere, fastleger, jordmortjeneste, sykehjem, hjemmetjeneste, utekontakt, fysioterapi, logoped, utekontakt er bare noen av de som rammes. Dette er kompetanse som yter tjenester til befolkningen de ikke kan klare seg uten. Hvis dette blir vedtatt kan det få alvorlige konsekvenser for helsetilbud og faglig forsvarlig helsehjelp til barn, ungdom, eldre og psykisk og somatisk syke i alle aldersgrupper.

Det er uforståelig at kommunen i verste fall setter liv og helse på spill for befolkningen for å spare penger, for forebyggende arbeid, kvalitet og kompetanse er garantier for mindre utgifter fram i tid. Å investere i barn og unge er reduserte utgifter når de blir gode og trygge voksne. Å ha tilstrekkelig kompetanse og faglig gode tjenester for eldre er å unngå skade og lidelse som vil koste mye mer i unødvendige lange og kompliserte forløp. Å ha en god fastlegeordning reduserer utgifter i forhold til tidlig behandling og unødige innleggelser på sykehus. Sykefravær for ansatte som er utslitte i forveien er ingen billig affære. Å ha den kompetansen som trengs for at befolkningen skal ha et verdig og sikkert tilbud er gull for en kommune. At befolkningen er trygge på at de er i gode hender når livet går i motbakke og helsen svikter, at barn og unge som er framtiden vokser opp i et inkluderende samfunn som plukker dem opp og hjelper dem opp når det blir mørkt er en forutsetning for et velfungerende kommune.

Når nå Helse Nord er i alvorlige økonomiske problemer som unektelig får konsekvenser for helsetilbudet fra spesialisthelsetjeneste og dermed kommunene, gjør det det hele enda mer uforståelig. Kommunene skal overta flere oppgaver, det blir nødvendig at de er klare til å ta imot utskrivningsklare pasienter og gi dem et tilbud i kommunehelsetjenesten. Men i en tid da oppgaver og ansvar øker, med en demografi som tilsier at fra 2023 er det flere eldre enn barn og unge i Nordland, et redusert helsetjenestetilbud fra sykehusene som er pålagt knallhard sparing, velger altså Bodø kommune å redusere bemanningen og fjerne den kompetansen som skal gjøre jobben.

Det kan hende det glitrer av Bodø kommune i mange sammenhenger, men ingen lenke er sterkere enn det svakeste ledd. Ingen hus varer hvis innsiden får råtne på rot. En imponerende fasade betyr lite i den sammenheng. Og for den som tenker at helse er et enkeltstående område som ikke berører resten, er det en feiloppfatning av dimensjoner. Etablering av arbeidsplasser og bedrifter må basere seg på gode skoler, barnehager og helsetilbud. Fordi det er det som er viktig når arbeidsplasser skal besettes og folk skal bosette seg et nytt sted eller velge å bli boende. Beredskap for uforutsette situasjoner som vi nå er bevisste på at absolutt er til stede, er også umulig uten folkene som skal sørge for den. Det mangler 50 sykepleiere i Bodø kommune. Dette kuttforslaget er ikke et rekrutteringstiltak for å si det pent, og det tallet kan fort stige til 60. Det er grenser for hvor mange maraton ansatte skal måtte løpe. Det kan hende Bodø har skapt et imponerende omdømme med sine mange flotte prosjekter, men det hjelper ikke nå når det framlegges et kuttforslag som i all hovedsak sier at Bodø kommune ikke er i stand til å ta vare på sine innbyggere. Og sist, men ikke minst: Hvor er respekten for menneskeliv, for verdighet for trygghet og sikkerhet for alle? Dette forslaget vitner ikke om at det er noe som prioriteres i Bodø kommune. Og for de politikere som nå får dette forslaget på bordet. Hvis dere er opptatt av Bodøs framtid som foregangskommune, må dere finne pengene andre steder. Dette berører innbyggere i alle aldre. Det får alvorlige konsekvenser menneskers liv og helse og bør aldri bli en realitet. Dette vil dere ikke ha på samvittigheten.