Avisa Nordland skriver: - Nå vurderer de nytt restaurant-konsept i sentrum.

Mitt tilsvar: Jeg mener at Bodø som by ikke satser nok på ungdommen.

Det kunne blitt satset mer og bredere enn hva det gjøres nå. Derfor er mitt spørsmål:

Trenger vi flere restauranter?

Jeg mener at vi trenger et bredere tilbud til barn og unge, ikke nye spisesteder. Nye spisesteder popper opp og legges ned like fort, det er kanskje et tegn i seg selv bare det. (Da tenker jeg ikke på pandemien).

Dette har også mye med privat næringsliv å gjøre. Privat næringsliv burde satse mer på framtiden, som er de unge.

Vi burde engasjere oss mer slik at ungdommen er med på endringen i byen samt blir rustet for framtiden. Ett samarbeid mellom bedrifter og kommuner med fokus på Kompetanseheving, inkludering og riktig bruk av ressurser. Tilbudet til barn å unge uteblir, noe som resulterer i at mange driver «dank»

Og tilbudene som allerede er i byen, er ikke for alle. Det er dessverre ikke like bredt tilbud som da jeg var ung.

Det vil alltid være lønnsomt i det langsiktige løp å investere TID i barn og unge?

Gjennom mitt arbeid har jeg etter mange år endelig forstått verdien av å skape gode arenaer, samt lytte til hva ungdommen selv kunne tenkt seg, det også i en by som skal blir kulturhovedstad i 2024.

Mange tilbud er blitt lagt ned gjennom de siste 15 årene, og ungdommen står nå nesten uten kulturtilbud, og arenaer hvor de fleste fant sin tilhørighet.

Engasjementet mitt startet nok med «luft og kjærlighet»

Min lønnsomme forretningsplan er: Ikke start med å tenke penger, start med å tenke verdier, langsiktige verdier, for byen.

Det er mange som trenger en tilrettelagt hverdag, (jeg var en av dem og startet i min første tilrettelagte jobb som 13 åring hos Bengt Jensen på Sykkelhuset i Bodø ). Det er mange som trenger voksne som tror på, og som heier fram talenter, samt et næringsliv som strekker ut en hånd og gir tilbud til barn og unge.

Bodø trenger flere ungdomsklubber i de forskjellige by-delene, det trengs også flere tilbud etter skoletid, samt at det lokale næringslivet støtter opp.

Også trenger vi en forretningsplan og en ide som gjør at «drop-out» fra videregående skole blir mindre en hva den er per dags dato.

Dette er oppskriften, slik jeg ser det, kan være svært lønnsom over tid.

Det hadde vært bedre med en ungdomsklubb enn med en ny restaurant. Det er i slike omgivelser talenter og gode ideer fra barn og unge blir til.

Det vil jeg kalle lønnsomhet på lang sikt.

Alexander Skadberg, honorær Bodøambassadør